ОУ "Христо Ботев" с.Алеково ОУ "Христо Ботев" с.Алеково