ОУ "Христо Ботев" с.Алеково
ОУ "Христо Ботев" с.Алеково