Контакти

Основно Училище ,,Христо Ботев“ село Алеково общ. Свищов

  • Локация: Село Алеково
  • Тип:  Основно училище
  • Адрес: с. Алеково, 5288 Алеково, Община Свищов, обл. В.Търново
  • Телефон: +359 88 510 7273
  • Email: info-300803@edu.mon.bg
  • На английски: „Hristo Botev“ Primary school »
  • ОУ „Христо Ботев“ е училище от (І – VІІ клас) Училището е средищно с целодневно обучение.

Педагогически състав

Директор: Петя Кирилова

Марияна Георгиева Костова – Начален учител

Анжела Георгиева Николаева – Начален учител

Анюта Ангелова Боянова- Начален учител, Английски език

Тодорка Петрова Върбанова – Учител ЦДО

Албена Веселинова Костова- Учител БЕЛ, Технологии и предприемачество

Валентин Кирилов Тодоров -Учител История и цивилизации, География и икономика, Информационни технологии

Милена Димитрова Печенякова- Учител Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физическо възпитание и спорт

Михаил Михайлов- Учител Математика, Физическо възпитание и спорт