Начална страница

 • ОУ „Христо Ботев“ село Алеково , община Свищов извършва прием и обучение на деца от първи до осми клас. След завършване на образователния процес учениците получават свидетелство за основно образование.
 • Основното училище е средищно с целодневно обучение. Следобед децата са разпределени в четири ПИГ.
 • В училището се обучават деца от следните населени места: Алеково, Александрово, Козловец, Вързулица, Масларево, Павел, Хаджи Димитрово.
 • Учениците се извозват с училищен автобус и частен превозвач.
 • На учениците от първи до седми клас е осигурен безплатен обяд, а на учениците от първи до четвърти клас- безплатна закуска.
 • Образователният процес се извършва в една учебна смяна. Освен задължителния брой часове, учениците могат да се възползват от разнообразни спортни събития и  извънкласни дейности.
 • Училището е предпочитано в общината, поради своите добри образователни практики и реализацията на завършилите ученици в гимназиалното образование.

Основно Училище Христо Ботев село Алеково.

 • Локация: Село Алеково
 • Тип:  Основно училище
 • Адрес: с. Алеково, 5288 Алеково, Община Свищов, обл. В.Търново
 • Телефон: +359 88 510 7273
 • Email: info-300803@edu.mon.bg
 • На английски: „Hristo Botev“ Primary school »
 • ОУ „Христо Ботев“ е училище от (І – VІІ клас) Училището е средищно с целодневно обучение.