Нашето училище

История.
През далечната 1880г. в село Акчаяр (Алеково) пристига свещеник Неделчо Гълъбов, четник от четата на Бачо Киро и поп Харитон, под ръководството на когото е построено и открито първото училище, като начално с главен учител тогава Петко Чачев Синилков.Старото Алековско училище е започнато да се строи през 1912 година. Времената са трудни и тревожни за цялата страна-войни: Балканска, Междусъюзническа и Първа световна.Училището е открито като начално през 1918година след завръщането на войниците от фронтовете, което е струвало непосилен труд и лишения. През 1920 година училището е обособено като прогимназия. През 1933г. година се строи сградата на сегашното училище от техник предприемач владеещ седем  езика . Училището става средищно за селата Алеково, Александрово и Горна Студена. От 1955г. до 1968г. Училището достига в развитието си до пълна гимназия. Понастоящем училището е средищно с целодневно обучение. Следобед децата са разпределени в две групи ЦДО.  В училището се обучават деца от следните населени места: Алеково, Александрово, Козловец, Вързулица, Масларево, Павел, Горна Студена.Образователният процес се извършва в една учебна смяна. Освен задължителния брой часове, учениците могат да се възползват от разнообразни спортни събития и  извънкласни дейности.Училището е предпочитано в общината, поради своите добри образователни практики и реализацията на завършилите ученици в гимназиалното образование.